Opći uvjeti

CITY GAME j.d.o.o.

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima CITY GAME j.d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se pravni odnosi između CITY GAME j.d.o.o. sa sjedištem u Poreču, Pionirska 1, OIB: 77963603367 s jedne strane (dalje u tekstu: CITY GAME j.d.o.o.) i fizičke ili pravne osobe, koja naruči igru CITY GAME, s druge strane (dalje u tekstu: Kupac).

Sklapanje ugovora

Članak 2.

Naručivanjem i rezervacijom Igre CITY GAME (dalje u tekstu: Igra) Kupac prihvaća ove Opće uvjete.

Ugovorom između CITY GAME j.d.o.o. i Kupca o provođenju igre CITY GAME (dalje u tekstu: Ugovor) CITY GAME j.d.o.o. se obvezuje provesti Igru u skladu s ovim Općim uvjetima, a Kupac mu se za to obvezuje platiti naknadu (dalje u tekstu: Naknada).

Ugovor je sklopljen naručivanjem Igre.

Po naručivanju Igre u dogovoru s Predstavnikom društva CITY GAME j.d.o.o., Predstavnik CITY GAME j.d.o.o. će Kupcu poslati poveznicu na web aplikaciju za plaćanje te se Kupac obvezuje bez odgode izvršiti plaćanje Naknade. Plaćanje Naknade moguće je po dogovoru s Predstavnikom društva CITY GAME j.d.o.o. izvršiti i virmanski na račun CITY GAME j.d.o.o., u kojem slučaju Kupac mora dostaviti predstavniku CITY GAME j.d.o.o. dokaz o plaćanju najkasnije 3 (tri) sata prije početka Igre a plaćena Naknada mora biti evidentirana na računu društva CITY GAME j.d.o.o. u istom roku. Naknadu je moguće platiti i gotovinom predstavniku CITY GAME j.d.o.o. prema dogovoru s njim. Ako Kupac ne udovolji iz ovog stavka, smatrat će se da Ugovor nije sklopljen.

U slučaju rezervacije, Ugovor je sklopljen ako Kupac najkasnije 3 (tri) sata prije početka Igre dostavi društvu City Game j.d.o.o. dokaz o plaćenoj Naknadi, u kojem slučaju plaćena Naknada mora biti evidentirana na računu društva CITY GAME j.d.o.o. u istom roku. Ukoliko Kupac prije isteka navedenog ne dostavi društvu City Game j.d.o.o. dokaz o plaćenoj Naknadi i Naknada ne bude evidentirana na računu društva CITY GAME j.d.o.o., smatrat će se da je Kupac odustao od rezerviranog termina Igre i da Ugovor nije sklopljen te će se Kupcu vratiti uplaćena Naknada. Igra se može naručiti i rezervirati putem Web stranice CITY GAME ili prema dogovoru s predstavnikom CITY GAME j.d.o.o. na neki drugi način.

Pisanom komunikacijom u smislu ovih Općih uvjeta smatra se komunikacija putem e-pošte, faksa, SMS poruka, WhatsApp poruka, Viber poruka, Hangouts poruka, Skype poruka, i Facebook Messenger poruka. Naručivanje i rezervacija Igre, izvršena ovim sredstvima komunikacija, obvezuje Kupca.

Kupac ima pravo odustati od naručene Igre nakon izvršenog plaćanja Naknade ako u roku od najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije početka Igre dostavi društvu CITY GAME j.d.o.o. otkaz na jedan od načina opisanih u ovom članku. Nakon isteka tog roka nije moguće vraćanje plaćenih Naknada.

Kupac ima pravo izmijeniti termin Igre ako u roku 24 (dvadeset četiri) sata prije početka Igre dostavi zahtjev za izmjenu termina društvu CITY GAME j.d.o.o. na jedan od načina opisanih u ovom članku.

CITY GAME j.d.o.o. ima pravo izmijeniti termin Igre ili stornirati Igru u roku 24 (dvadeset četiri) sata prije početka Igre po prethodnom dogovoru s Kupcem. U slučaju da izmijenjeni termin ne odgovara Kupcu, predložit će mu se drugi termin. Ako mu ni drugi predloženi termin ne odgovara, vratit će mu se plaćena Naknada. Ako CITY GAME j.d.o.o. stornira Igru, Kupcu će se vratiti plaćena Naknada.

Cjenik usluga CITY GAME j.d.o.o. objavljen je na Web stranici CITY GAME.

Pravila igre

Članak 3.

Igra CITY GAME je pustolovna, interaktivna igra, organizirana s tablet računalom, tijekom koje Kupac razgledava grad, u kojem se Igra odvija, i tijekom koje uči o povijesti i zanimljivostima tog grada unutar 3 sata vremena.

Kupac za potrebe Igre uzima u najam od CITY GAME j.d.o.o. tablet računalo za vrijeme određeno za Igru.

Igra CITY GAME odvija se tako da se Kupci u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu (dalje u tekstu: Početna točka) nađu s predstavnikom CITY GAME j.d.o.o. (dalje u tekstu: Game Master), koji im uvodno predstavi temu igre. Game Master nakon uvoda predaje Kupcu predaje tablet računalo (1 tablet računalo za 1 grupu). Game Master će po potrebi objasniti Kupcu kako koristiti tablet računalo. Nakon što Kupac pogleda uvodni video na tablet računalu, Game Master će utvrditi je li Kupac razumio pravila igre CITY GAME, nakon čega igra CITY GAME počinje.

Tablet računalo vodi Kupca na određen broj lokacija u blizini Početne točke, a kad Kupac stigne na određenu lokaciju, na tablet računalu će se prikazati zadatak koji je potrebno riješiti kako bi se moglo nastaviti dalje do sljedeće lokacije. Tijekom Igre Kupac dobiva informacije o određenim lokacijama, povijesti i zanimljivostima grada.

Kad Kupac riješi sve zadatke, tablet računalo će Kupca dovesti do lokacije na kojoj će se naći s Game Masterom (dalje u tekstu: Završna točka), kojem će vratiti tablet računalo.

Za igru je određeno vrijeme 3 sata. Nakon isteka određenog vremena igra će se zaustaviti i Kupac će se vratiti na Početnu točku, vratiti će tablet računalo Game masteru te će mu se vratiti polog za tablet računalo. Naknada za Igru se u ovom slučaju ne vraća.

Ako tijekom igre treća osoba ili viša sila onemogući nastavak Igre, Igra će se prekinuti.

U slučaju prekida zbog treće osobe ili više sile, Igra će se nastaviti kad to bude moguće, osim ako Kupac izjavi da ne želi nastaviti, u kojem slučaju se Kupcu vraća plaćena Naknada za Igru i polog za tablet računalo, a Kupac Game masteru vraća tablet računalo.

Ako Kupac odustane od Igre tijekom provođenja Igre, vratiti će tablet računalo Game masteru te će mu se vratiti polog za tablet računalo. Naknada za Igru se u ovom slučaju ne vraća.

Obveze CITY GAME j.d.o.o.

Članak 4.

CITY GAME j.d.o.o. obvezuje se pružiti uslugu Igre u skladu s ovim Općim uvjetima, u opsegu i sa sadržajem kako je s Kupcem ugovoreno, osim u slučaju više sile.

Predstavnici društva CITY GAME j.d.o.o. obvezni su prilikom svih aktivnosti, povezanih s provođenjem igre CITY GAME, postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i poštivati osobnost i štitit privatnost Kupaca.

Obveze Kupca

Članak 5.

Kupac se obvezuje da neće otkrivati detalje o Igri trećim osobama, uključujući i druge sudionike Igre (drugi tim u dvoboju), prije, tijekom i nakon završetka Igre.

Kupac se obvezuje postupati po uputama Game Mastera, koje se odnose na Igru, a koje su mu priopćene prije, tijekom i nakon završetka Igre.

Kupac se obvezuje čuvati posuđeno tablet računalo pažnjom dobrog domaćina te odgovara za štetu na tablet računalo po općim pravilima o naknadi štete.

Kupac ne smije dati tablet računalo trećim osobama na uporabu niti korištenje.

Prije početka Igre, Kupac se obvezuje platiti Game Masteru, u svojstvu predstavnika društva CITY GAME j.d.o.o., polog za tablet računalo, koji će mu se vratiti po završetku Igre, ako vrati tablet računalo bez oštećenja. U slučaju štete na tablet računalu, CITY GAME j.d.o.o. će zadržati polog. Tijekom Igre, Kupac je dužan suzdržati se od postupaka koji bi mogli ugroziti njegovo zdravlje i/ili imovinu i zdravlje i/ili imovinu drugih sudionika Igre.

Informacije objavljene na Web stranici CITY GAME posjetitelji mogu koristiti za osobne nekomercijalne potrebe, a snimanje podataka i informacija, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji medij za pohranu podatka, kao i reproduciranje istih, njihovo emitiranje ili korištenje u trgovačke, komercijalne svrhe, nije dopušteno bez prethodnog pisanog pristanka CITY GAME j.d.o.o.

Primjena prava

Članak 6.

Na pravne odnose, koji proizlaze iz naručivanja i provođenja Igre ili korištenja Web stranice CITY GAME, primjenjuje se hrvatsko pravo.

CITY GAME j.d.o.o. i Kupac će nastojati sve pravne sporove, koji bi mogli proizaći iz naručivanja i provođenja Igre ili korištenja Web stranice CITY GAME, riješiti mirnim putem, na prijateljski način.

Ako mirno rješavanje sporova ne uspije, za sve pravne sporove, koji bi mogli proizaći iz naručivanja i provođenja Igre ili korištenja Web stranice CITY GAME, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Puli, Stalna služba u Poreču.

Uvjeti korištenja

Članak 7.

Web stranice CITY GAME - https://www.citygame.hr/ - su u vlasništvu tvrtke CITY GAME j.d.o.o. Za vrijeme korištenja web stranice CITY GAME primjenjuju se ovdje navedena pravila i Opći uvjeti te prateća Pravila privatnosti kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. CITY GAME j.d.o.o. zadržava pravo promjene ovih Opći uvjeta sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Copyright

Članak 8.

Stranice https://www.citygame.hr/ su u vlasništvu tvrtke CITY GAME j.d.o.o. Sav sadržaj na https://www.citygame.hr/ kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su https://www.citygame.hr/ ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Elektronička komunikacija

Članak 9.

Prilikom posjete https://www.citygame.hr/ i slanjem elektroničke pošte (e-mail) pristajete na elektroničku komunikaciju s CITY GAME j.d.o.o. CITY GAME j.d.o.o. s Vama komunicira putem e- maila ili uz pomoć informacija na stranicama https://www.citygame.hr/. Slanjem elektroničke pošte pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.

Završne odredbe

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 13.7.2018.

Opći uvjeti dostupni su na Web stranici CITY GAME.

Podaci o društvu

  • CITY GAME j.d.o.o.
  • Pionirska 1, Poreč
  • OIB 77963603367
  • Član uprave: Zuzana Podhradská
  • Trgovački sud u Pazinu: MBS 130071482
  • Temeljni kapital: 100,00 kn uplaćen u cijelosti
  • Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb
  • IBAN: HR33 2360 0001 1026 2263 8
Kako bi Vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, naša web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja web stranice slažete se s upotrebom kolačića. Pročitajte Pravila o privatnosti za više informacija o tome kako upotrebljavamo kolačiće i kako s njima upravljati.